W sklepie www.trofeocycling.pl możesz dokonać zwrotu produktu do 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia bez podawania przyczyny.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres . (nie musisz go drukować)

Wzór oświadczenia poniżej.

UWAGA: Zwracany produkt  prosimy przesłać na: 

Paczkomat InPost WAW538M
Instalatorów 17, 02-237 Warszawa

mail: i nr telefonu 600 245 600 

Jeśli nie możesz nadać go w paczkomacie skontaktuj się z nami mailowo. 

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Ja …………………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

…………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku:

………………………………………………………………………… 

Data: 

…………………………………………………………………………

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (prześlij go na maila)

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Zamówienie: ………………………………………………………

Data odbioru zamówienia………………………………………..…

Terminy realizacji

 

• Jeśli produkt nie jest dostępy od ręki, termin realizacji podany jest w ramce informacyjnej na górze. 

• Zawsze staramy się skrócić czas realizacji do minimum.

• Jeśli nadal masz wątpliwości, ile to zajmie – skontaktuj się z nami